...В
ик
он
ує
ть
ся
...

Алгоритм організації та проведення аукціону.

Українські торгові електронні системи (далі УТЕС) це електронний майданчик метою якого є проведення аукціонів у електронній формі (далі аукціон) з продажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств, управлінь лісового та мисливського господарства, комунальних агролісогосподарських підприємств (далі Продавець) з використанням електронної торгової системи (далі ЕТС).

Організаторами аукціонів є Товарні біржі (далі Біржа або Організатор аукціону). Покупець – юридична особа, фізична особа-підприємець, громадське формування, яка отримав акредитацію від Організатора аукціону. Аукціон здійснюється згідно Регламенту проведення аукціонів з необробленої деревини (далі Регламент) та графіка Організатора аукціону. Біржа отримує статус Організатора аукціону після реєстрації в ЕТС (отримання доступу до особистого кабінету клієнта в ЕТС) та укладення Ліцензійного Договору з УТЕС. Продавець та Покупець отримує статус учасника аукціону після реєстрації в ЕТС (отримання доступу до особистого кабінету клієнта в ЕТС) та підтвердження згоди з умовами Договору отримання ліцензії УТЕС (далі Договір отримання ліцензії).

Алгоритм організації та проведення аукціону.

Організатор аукціону повідомляє УТЕС про намір проведення аукціону та надає Регламент. Організатор вказує дату проведення аукціону (далі торгової сесії), статус аукціону (квартальний, додатковий тощо), перелік Продавців (область), яким буде запропоновано надати лісопродукцію для реалізації, графік з уточненням періоду подачі заявок на продаж та періоду подачі заявок на купівлю. Опублікування даної інформації здійснюється за допомогою ЕТС та електронного ресурсу (сайту) Організатора аукціону.

Продавець отримує статус учасника аукціону – здійснює реєстрацію в ЕТС (отримує доступ до особистого кабінету клієнта в ЕТС) та підтверджує згоду з умовами Договору отримання ліцензії. Згідно графіку Продавець формує заявку на продаж в особистому кабінеті клієнта в ЕТС. Організатор аукціону має доступ до перегляду заявок на продаж в особистому кабінеті клієнта в ЕТС. Організатор аукціону підтверджує завершення періоду формування заявок на продаж. ЕТС виконує нумерацію лотів та згідно графіку переводить режим аукціону до наступного періоду – формування заявок на купівлю.

Покупець отримує статус учасника аукціону – здійснює реєстрацію в ЕТС (отримує доступ до особистого кабінету клієнта в ЕТС) та підтверджує згоду з умовами Договору отримання ліцензії. Згідно графіку Покупець формує заявку на купівлю в особистому кабінеті клієнта в ЕТС. Покупець виконує дії передбачені Регламентом організатора аукціону (отримання акредитації Біржі, внесення реєстраційного, гарантійного внесків тощо). Організатор аукціону має доступ до перегляду заявок на купівлю в особистому кабінеті клієнта в ЕТС. Організатор аукціону підтверджує прийняття заявок на купівлю по кожному Покупцю окремо в особистому кабінеті клієнта в ЕТС. Організатор аукціону підтверджує завершення періоду формування заявок на купівлю. ЕТС згідно графіку переводить режим аукціону до наступного періоду – формування періоду(-ів) торгової сесії, отримання узгодження від Організатора торгів щодо остаточного переліку заявок на купівлю.

ЕТС формує період(-и) аукціону торгової сесії. Опублікування даної інформації здійснюється за допомогою ЕТС та електронного ресурсу (сайту) Організатора аукціону.  ЕТС виконує присвоєння номерів учасників заявкам на купівлю (Покупцям) участь в аукціоні яких підтверджено Організатором аукціону в особистому кабінеті клієнта в ЕТС. ЕТС не присвоює номер учасника заявкам на купівлю (Покупцям), участь в аукціоні яких не підтверджено Організатором аукціону в особистому кабінеті клієнта в ЕТС. ЕТС видаляє заявки на купівлю у разі відсутності номера учасника до початку торгової сесії, відповідно Покупець не матиме можливості приймати участь в торговій сесії. ЕТС згідно графіку переводить режим аукціону до наступного періоду – відкриття торгової сесії.

ЕТС проводить аукціон згідно періоду(-ів) аукціону торгової сесії. По завершенню періоду(-ів) торгової сесії ЕТС обробляє інформацію (отримує з сервера(-ів) інформацію про останню найбільшу пропозицію по кожному лоту окремо), підводить підсумки, надає результати Організатору торгів. ЕТС згідно графіку переводить режим аукціону до наступного періоду – закриття торгової сесії, підведення підсумків, надання результатів.

По завершенню аукціону Організатор торгів надає результати аукціону Учасникам торгів. З результатами торгів учасник аукціону має можливість ознайомитись в особистому кабінеті клієнта та отримати проект(-и) Аукціонного свідоцтва (протоколу), Договору купівлі-продажу, специфікації. ЕТС згідно графіку переводить режим аукціону до наступного періоду – аукціон завершено.