...В
ик
он
ує
ть
ся
...

Шановні колеги!

Регламент

проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини

на базі програмного комплексу електронних торгів (ПКЕТ)

Вступна частина

Цей регламент відповідно до вимог Наказу Державного комітету лісового господарства № 42 від 19.02.2007р. є частиною нормативних актів товарної біржі, яка здійснює заходи по організації та проведенню щоквартальних аукціонів з продажу необробленої деревини або відбору Покупців при укладанні Продавцями прямих договорів купівлі-продажу необробленої деревини. Метою цього регламенту є врегулювання відносин, що виникають між Організатором, Оператором, Покупцем та Продавцем під час організації та проведенні торгів необробленою деревиною (аукціонів або при відборі Покупця Продавцем для укладання прямого договору купівлі-продажу необробленої деревини).

1. Основні поняття

аукціон в електронній формі – спосіб продажу необробленої деревини, згідно з яким покупцем визнається учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну за необроблену деревину у ході продажу (в рамках відведеної аукціонної сесії) в режимі реального часу у мережі Інтернет;

аукціонна сесія – визначений Організатором проміжок часу, протягом якого проводиться аукціон;

веб-сайт – сторінка в мережі Інтернет, на якій Організатор за допомогою електронної торгової системи проводить аукціони в електронній формі з продажу необробленої деревини;

відкрита частина ПКЕТ – загальнодоступна частина сайту в мережі Інтернет, що не вимагає реєстрації для отримання доступу до публічної інформації, яка стосується підготовки та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини;

електронний цифровий підпис (ЕЦП) – електронний підпис, отриманий від організації, яка пройшла акредитацію у відповідному Центральному органі виконавчої влади та має свідоцтво, що дозволяє надавати послуги ЕЦП підприємствам всіх форм власності;

Єдина державна система електронного обліку деревини (Система ЕОД) – це загальнообов’язкова державна система, що відображає походження заготовленої деревини на всіх етапах обліку від заготівлі до реалізації споживачу за допомогою сучасних інформаційних технологій із застосуванням засобів автоматизації;

заявка (пропозиція) – перелік лотів, їх якісні характеристики та початкова ціна, представлений заявником за допомогою сервісу ПКЕТ з метою участі в аукціонах відповідно до регламенту;

заявник – користувач системи, який виконав всі умови реєстрації в ПКЕТ, подав заявку за допомогою сервісу ПКЕТ та всі необхідні документи відповідно до регламенту на купівлю або продаж необробленої деревини і отримав допуск на участь в аукціоні від Організатора (факт допуску від Організатора такого заявника в ПКЕТ як учасника аукціонів означає, що він відповідає всім вимогам чинного законодавства для проведення діяльності, пов’язаної купівлею або продажем необробленої деревини);

індивідуальний номер учасника – набір цифр, що автоматично присвоюється системою учаснику до початку аукціонної сесії та відображається в ході проведення аукціону;

користувач – будь-яка фізична чи юридична особа, яка уклала договір з Організатором та зареєстрована в ПКЕТ, в порядку встановленому регламентом;

крок аукціону (торгу) – величина, на яку змінюється вартість лоту або одиниці продукції, відповідно до регламенту, під час проведення аукціону виражена в грн. або у відсотках (%);

лот – партія необробленої деревини в розрізі сортиментів, згідно з чинними державними стандартами, що пропонується для продажу на аукціоні в електронній формі;

необроблена деревина – дерев’яні матеріали, які здобувають шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод для подальшого використання та переробки;

Оператор – суб’єкт господарювання, що має право забезпечувати експлуатацію ПКЕТ;

Організатор – товарна біржа, що відповідає вимогам Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.02.2007р. № 42 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2007р. за № 164/13431;

Особистий кабінет клієнта – складова частина ПКЕТ, яка дозволяє учасникам аукціонів здійснювати передбачену регламентом діяльність в ПКЕТ;

переможець аукціонів – учасник аукціону, який надав під час аукціонної сесії найбільшу цінову пропозицію та визнаний Організатором його переможцем;

повідомлення – офіційна інформація, що надсилається учасникам аукціонних торгів про будь-які процеси, що проходять за їх участі в ПКЕТ;

Покупець – суб’єкт господарської діяльності незалежно від форми власності, резидент України, який бажає придбати необроблену деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до умов регламенту від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не порушено справу про банкрутство;

початкова ціна продажу – ціна лоту, визначена продавцем, з якої починається процедура аукціонного торгу;

програмний комплекс електронних торгів (ПКЕТ) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів, систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення аукціонів в електронній формі та встановлення їх результатів;

Продавець – постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України в порядку, встановленому законодавством;

учасник аукціону – продавець чи покупець в особі представника, уповноваженого виступати від його імені, який є зареєстрованим користувачем ПКЕТ, виявив намір прийняти участь в аукціоні в електронній формі, відповідає вимогам законодавства і регламенту, пройшов процедуру реєстрації відповідно до регламенту, отримав відповідне підтвердження про реєстрацію як учасник аукціонів, доступ від Організатора та індивідуальний номер учасника;

цінова пропозиція – пропозиція учасника аукціону щодо зміни ціни лоту відповідно до кроку аукціону.

Терміни, що не визначені у чинному регламенті, трактуються згідно діючого законодавства України.

2. Загальні положення

2.1. Цей регламент встановлює правила відношень учасників проведення конкурентних торгових процедур в електронній формі на закупівлю сировини на електронному аукціоні деревини, розміщеної в мережі Інтернет, і регулює відносини, що виникають при проведенні торговельних процедур.

2.2. Основним завданням є:

– забезпечення прозорості процедури ціноутворення на аукціонах з продажу необробленої деревини;

– максимальна доступність для всіх користувачів;

– оперативність обробки інформації;

– формування звітів;

– підготовка аукціонних свідоцтв, договорів, специфікацій;

– можливість використання ЕЦП.

2.3. Доступ до ПКЕТ здійснюється через офіційний сайт Організатора в мережі «Інтернет».

2.4. Доступ до інформації, що розміщується в ПКЕТ, може бути здійснений за допомогою використання поширених веб-браузерів – Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari.

2.5. Вся інформація розміщується в ПКЕТ українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів кирилиці призводить до спотворення інформації (адреси мережі «Інтернет», адреси електронної пошти, іноземні торговельні марки і загальноприйняті міжнародні терміни).

2.6. ПКЕТ працює за Київським часом у міжнародному часовому поясі UTC+2 з урахуванням можливих розбіжностей часу серверу ПКЕТ. ПКЕТ працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень) за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.

3. Обов’язки та права Оператора

3.1. Оператор зобов’язаний:

– розмістити у відкритій частині ПКЕТ інструкції по його роботі. Внесення змін (доповнень) до інструкції проводяться Оператором за домовленістю з Організатором;

– забезпечувати користувачам ПКЕТ технічну можливість та рівний доступ до аукціонних процедур;

– інформувати про час і терміни проведення планових профілактичних робіт, під час яких не здійснюється робота ПКЕТ, розмістивши повідомлення у відкритій її частині;

– у разі виникнення у Оператора технічних, програмних неполадок чи інших проблем, що тягнуть за собою неможливість роботи з ПКЕТ або її частиною, неможливість проведення аукціонних процедур, у строк, що не перевищує 2 (двох) годин з моменту відновлення працездатності ПКЕТ розмістити у відкритій її частині відповідне оголошення та орієнтовні дату і час відновлення доступу до неї;

– здійснювати консультаційну підтримку учасників ПКЕТ щодо питань, пов’язаних з її функціонуванням, за телефоном та електронною поштою, вказаними у відкритій її частині;

– створювати, наповнювати, перевіряти та корегувати базу даних контрагентів;

– здійснити за дорученням Організатора повідомлення про внесення будь-яких змін (доповнень) шляхом обов’язкової публікації змін (доповнень) у відкритій частині ПКЕТ;

– надати доступ Організатору щодо пропозицій за допомогою відповідного сервісу ПКЕТ.

3.2. Оператор має право:

– припиняти доступ користувача до роботи в особистому кабінеті клієнта в ПКЕТ за недотримання умов проведення аукціонів або припиняти такий доступ аж до повного позбавлення прав на використання ПКЕТ;

– проводити модернізацію ПКЕТ та вносити зміни до його функціоналу.

4. Обов’язки та права Організатора

4.1. Організатор зобов’язаний:

– перевірити достовірність інформації наданої користувачем ПКЕТ;

– припинити доступ користувача до роботи в ПКЕТ за недотримання положень аукціонів;

– у разі відмови в допуску до участі в аукціонах, повідомити заявника до початку аукціонів в електронній формі;

– сформувати або доручити Оператору сформувати зведений бюлетень заявок на підставі, отриманих від Продавців заявок з продажу необробленої деревини;

– забезпечити рівноцінну можливість усім учасникам аукціонів для надання цінових пропозицій під час проведення електронних аукціонів;

– за результатами проведеного аукціону на підставі сформованого підсумкового протоколу продажу лотів на аукціоні сформувати аукціонні свідоцтва, договори, специфікації та надіслати їх переможцю у його особистий кабінет клієнта в ПКЕТ або на електронну адресу;

– зареєструвати договір купівлі-продажу необробленої деревини.

4.2. Організатор має право:

– надати доручення Оператору розмістити в ПКЕТ повідомлення про проведення електронних аукціонів;

– надати доручення Оператору оприлюднити інформацію про проведення аукціонів на сайті у відкритій частині ПКЕТ, яка повинна надавати відомості про дату проведення аукціону, обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціонні торги, кількість та розміри лотів в позиції, якісні характеристики, початковий рівень ціни за один метр кубічний, крок аукціону, базисні умови поставки. Зазначена інформація знаходитися у вільному доступі для всіх відвідувачів сайту.

Інформаційне повідомлення про проведення аукціону повинно містити:

– оголошення про дату та час початку проведення аукціонної сесії;

– регламент торгів;

– бюлетень з продажу необробленої деревини, який повинен надавати відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціонні торги, кількість та розміри лотів в позиції, якісні характеристики, початковий рівень ціни за один метр кубічний, крок аукціону, базисні умови поставки;

– надати доступ користувачам до участі в аукціонній сесії. Дані щодо присвоєного індивідуального номеру надсилаються Покупцю на електронну адресу або в особистий кабінет клієнта до початку аукціонної сесії.

5. Обов’язки та права Продавця

5.1. Продавець зобов’язаний:

– зареєструватися в ПКЕТ використовуючи її реєстраційний блок. Доступ до закритої зони ПКЕТ, повного функціоналу і особистого кабінету клієнта, мають тільки зареєстровані користувачі ПКЕТ;

– подавати інформацію, що відповідає розміщеній на сайті Міністерства Юстиції України;

– своєчасно вносити зміни в особисту інформацію, надану для реєстрації в ПКЕТ;

– вчасно надавати Організатору інформацію щодо фактичного виконання аукціонних договорів за допомогою відповідного сервісу ПКЕТ.

5.2. Продавець має право:

– надати заявку (з можливістю формування підлотів) Організатору у розрізі виду продукції, породи, сортів, геометричних розмірів відповідно до чинних стандартів за допомогою сервісу ПКЕТ. В заявці зазначається кількість необробленої деревини в лоті, її якісні характеристики, початкова ціна за одиницю продукції та лота.

6. Обов’язки та права Покупця

6.1. Покупець зобов’язаний:

– зареєструватися в ПКЕТ використовуючи її реєстраційний блок;

– надати скановані копії таких документів:

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– установчі документи;

– довідка з державного комітету статистики України;

– довідка про взяття на облік платника податків;

– свідоцтво платника єдиного податку (при наявності);

– свідоцтво платника ПДВ (при наявності);

– довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, що передує даті його реєстрації;

– довіреності уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціонних аукціонах та на підписання договорів купівлі-продажу;

– дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (що використовується для переробки деревини);

якщо інше не передбачено Регламентом;

– підтвердити участь в аукціоні, надавши Організатору сканкопію платіжного документу про сплату гарантійного внеску;

– подати свої цінові пропозиції під індивідуальним номером учасника;

– своєчасно вносити зміни в особисту інформацію, надану для реєстрації в ПКЕТ, включаючи інформацію про реквізити;

– за результатами аукціону, у випадку визнання переможцем, надіслати на електронну адресу Організатора сканкопію документу про оплату винагороди Організатора;

– вчасно надавати інформацію Організатору щодо фактичного виконання аукціонних договорів за допомогою сервісу ПКЕТ.

6.2. Покупець має право:

– неодноразово подавати свої цінові пропозиції під час аукціонної сесії.